Op pensioen en nu?

Tenerife is voor velen onder hen de favoriete bestemming.

Niet alleen vanwege het heerlijke en gezonde klimaat. Zeker ook vanwege de relaxte levensstijl, de Europese mentaliteit, het hoogstaande voorzieningenniveau, de lagere kosten van levensonderhoud, de gemakkelijke én goedkope bereikbaarheid en het gemak van de Euro als betaalmiddel. Tenerife is natuurlijk al lang veel meer dan een aantrekkelijke zonbestemming. Een kwakkelende gezondheid blijkt geen enkele belemmering meer om de winter te ontvluchten. Het klimaat op Tenerife is overigens zeer heilzaam voor rheumapatiënten en gelukkig is er geen lichamelijke conditie vereist om van de zon te genieten... Meer en meer gepensioneerden kiezen dan ook om in Tenerife te komen wonen of voor meerder maanden te blijven. Jaar na jaar trekken meer Belgen naar het buitenland om er hun pensioen door te brengen, zo blijkt uit de statistieken van de Rijksdienst voor Pensioenen die ex-werknemers en zelfstandigen hun uitkering uitbetaalt. Tien jaar geleden betaalde de RVP aan 24.000 Belgen hun pensioen in het buitenland uit, begin vorig jaar waren het er al 34.000. Daarbovenop verblijven nog zo’n 6.000 gepensioneerde ambtenaren in het buitenland, wat het totaal op 40.000 brengt.

Een recordaantal Belgen laat zijn pensioen in het buitenland uitbetalen. Er gelden nauwelijks voorwaarden om in het buitenland van je pensioen te genieten. Hoofdzaak is dat je pensioengerechtigd bent en regelmatig kunt aantonen dat je nog in leven bent.

De precieze motivatie van al die mensen is bij de Rijksdienst voor Pensioenen niet bekend. Maar wie bekijkt waar ze naartoe trekken, ziet dat ze vooral voor de zon gaan en de mooie natuur opzoeken. Een toenemend aantal trekt ook naar plekken waar er weinig criminaliteit heerst en het goedkoop en gezond leven is, zoals de Canarische eilanden en vooral Tenerife.

De seniorenemigratie is ook te verklaren doorat er relatief weinig obstakels zijn. Dat kan zowel aan mensen met de Belgische nationaliteit als aan onderdanen van een lidstaat die behoort tot de Europese Economische Ruimte (EER) en inwoners van landen die een overeenkomst hebben met onze sociale zekerheid. De enige voorwaarde is dat je recht hebt op een Belgisch pensioen en dat ook hebt aangevraagd.

Praktisch is het een eenvoudige operatie. Stel: je bent met pensioen en beslist om je permanent in Tenerife te vestigen, dan moet je twee maanden voor je vertrek de RVP op de hoogte brengen met een ondertekende brief. Daarin meld je je vertrekdatum en je nieuw adres. Je moet ook het gemeentebestuur van je verblijfplaats verwittigen van je vertrek. Zij zullen je gegevens in het Rijksregister aanpassen.

Welke stappen moet je ondernemen?

• Pensioen aanvragen bij de bevoegde instelling

• Nieuwe verblijfplaats doorgeven

• Betalingswijze duidelijk afspreken (Belgisch rekeningnummer is aan te raden)

• Levensbewijs terugsturen (één keer per jaar)

Rekening in het buitenland?

Als je je pensioen op een buitenlandse bankrekening wilt ontvangen, moet je de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) hier ook twee maanden op voorhand van op de hoogte brengen. Als het pensioenbedrag laag is, kan je vragen om je pensioen jaarlijks te laten uitkeren. Om vertragingen te vermijden is het aan te raden dat je je pensioen op een rekening van een Belgische bank laat storten.

Levensbewijs.

Een belangrijke voorwaarde om het pensioen op een rekening gestort te krijgen, is dat je het levensbewijs, dat de RVP je eenmaal per jaar stuurt, ook netjes ingevuld en ten laatste 30 dagen na de vervaldag terugbezorgt.

Als een buitenlandse gepensioneerde overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht om de bevoegde instelling zonder verwijlen een afschrift van de overlijdensakte te bezorgen. Er volgt ook geen automatische omzetting in een overlevingspensioen voor de overlevende echtgenoot. Die omzetting komt er alleen nadat er een schriftelijke aanvraag is ingediend bij de RVP.

Hoeveel belasting?

Wie in Tenerife woont, betaalt enkel een solidariteitsbijdrage op zijn Belgische pensioen en niet op mogelijke buitenlandse pensioenen die hij zou genieten. Voor de ZIV-bijdrage is het mogelijk om een vrijstelling aan te vragen bij de RVP op voorwaarde dat je geen kosten krijgt terugbetaald uit de Belgische gezondsheidskas.

Of er bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden van je pensioen, hangt af van het land waarin je gedomicilieerd bent en of je pensioen rechtstreeks in dat land wordt betaald. Zo wordt er geen bedrijfsvoorheffing afgehouden als je in Spanje gedomicilieerd bent en je pensioen rechtstreeks in dat land wordt betaald.

Als je langer dan 183 dagen in Tenerife vertoeft kan je fiscaal resident worden.

Het hoeft geen betoog dat het resident worden in Tenerife een invloed heeft op tal van zaken. Je bent geen resident als je minder dan 183 dagen per jaar (hoeft niet aaneengesloten) in Tenerife verblijft en een NIE bezit. Fiscaal resident word je van rechtswege als als je langer dan 183 dagen per jaar (hoeft niet aaneengesloten) in Tenerife woont en een NIE bezit.

Hiervoor voldoe je aan een der volgende zaken:
  • Je bezit in Tenerife een woning dat wordt beschouwd als je permanente woning,
  • Je werkt in Tenerife .
  • Je houdt je vermogen in Tenerife aan.
  • Je maakt gebruik van de Spaanse medische voorzieningen.
  • Je bent in Tenerife verzekerd.
  • Je bent in Tenerife ingeschreven.

Als u zich als gepensioneerde in Tenerife vestigt moet u een verblijfsdocument aanvragen. Vergeet ook niet voor het vertrek bij het ziekenfonds een E-121 aan te vragen. U heeft dit nodig voor de inschrijving bij het Spaanse ziekenfonds.

Met andere woorden, u moet het bewijs leveren dat u financieel onafhankelijk bent, ( ongeveer € 400 per persoon/per maand) en u dient het bewijs te leveren dat u in regel bent met het ziekenfonds.

Met het formulier E-121 draagt u uw rechten op medische verzorging over van uw thuisland naar het Spaanse ziekenfonds. Heeft u geen ziekenfonds in uw thuisland, dan kan u hier in Tenerife een privé verzekering afsluiten.

Is een echtgenoot financieel afhankelijk van de ander dan moet het bewijs geleverd worden van het huwelijk.

Het Belgische pensioen blijft u volledig ontvangen en kan op uw Spaanse rekening gestort worden. Afhankelijk van het pensioenstelsel krijgt u uw pensioen zonder voorheffing te betalen in België.

Dit is niet geldig voor alle pensioenen, bijvoorbeeld voor pensioenen uit de overheidssector en de oorlogspensioenen geld de regel dat zij de voorheffing in België moeten blijven betalen, maar er bestaan uitzonderingen (de NMBS). Voor alle zekerheid neemt u best contact op met uw pensioenkas.

Wenst u uw inboedel mee te brengen uit België of Nederland, dan dient u geen taksen te betalen op uw inboedel. Komt u van buiten de EU dan zijn er taksen verplicht.

Het Belgisch pensioen in enkele vragen en antwoorden.

Je bent op pensioen en je gaat in het buitenland wonen, wat moet ik nu doen?

Eerst nog dit, er zijn in België een groot aantal verschillende pensioenstelsels en de bijgaande uitleg slaat op de pensioenen die uitbetaald worden door de staat.

We beginnen met de nakende verhuizing te melden aan uw pensioenkas en in België kan dat per e-mail op cdvupensioenen.thesaurie@minfin.fed.be

Uw verhuis heeft wel gevolgen voor de uitbetaling van uw pensioen: De uitbetaling per circulaire cheque is niet meer mogelijk.

De pensioenkas kan vanaf dan uw pensioen enkel overschrijven op uw bankrekening in België. U moet hen dan wel tweemaal per jaar een levensbewijs toezenden.

Alle andere betalingswijzen (betaling op buitenlandse rekening) gebeuren door de Rekenplichtige der Geschillen, bureau Liggende Gelden. In dat geval moet u vóór iedere betaling (dus elke maand) een levensbewijs indienen.

Ik verhuis naar het buitenland en zal mij daar verzekeren bij een zorgverzekeraar. Kan de inhouding van de ziekteverzekering op mijn pensioen stopgezet worden?

In de meeste gevallen blijft u ingeschreven bij uw Belgisch ziekenfonds. De zorgverzekeraar van het nieuwe thuisland bevestigt uw inschrijving aan uw Belgisch ziekenfonds.

U wordt in de meeste gevallen onderworpen aan de buitenlandse wetgeving inzake ziekteverzekering. D.w.z. als in dat land bepaalde medische kosten niet worden terugbetaald, dan komt het eigen Belgisch ziekenfonds niet tussen voor dit soort verschillen.

In principe blijft de inhouding ziekteverzekering op het pensioen behouden maar hier bestaan er een aantal uitzonderingen!

Het is daarom belangrijk dat u vóór uw afreis naar het buitenland eerst de nodige inlichtingen inwint bij uw Belgisch ziekenfonds of het Rijksinstituut voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekering (R.I.Z.I.V.). In principe blijft de inhouding ziekteverzekering op het pensioen behouden maar hier bestaan er een aantal uitzonderingen!

Voor je naar het buitenland vertrekt moet je bepalen hoe je uw pensioen wil laten uitbetalen en er zijn verschillende mogelijkheden voorzien:
  • De overschrijving naar een bankrekening in België:Ook indien u zich in het buitenland heeft gevestigd kan u uw pensioen op een Belgische financiële rekening ontvangen. Er zijn een aantal voordelen aan deze betalingswijze verbonden. Er zijn met deze overschrijving geen overschrijvingskosten en men moet slechts tweemaal per jaar een levensbewijs opsturen.

  • De overschrijving op buitenlandse bank- of postrekening: Deze betalingswijze wordt automatisch toegepast indien u in het buitenland verblijft tenzij u vooraf de betaling van uw pensioen naar een Belgische bankrekening heeft aangevraagd.

Naargelang het geval moet u de rekenplichtige volgende gegevens verschaffen: uw volledige naam en volledig adres, uw pensioennummer(s) en eventueel uw nationaal nummer.

Het pensioen wordt niet meer betaald op een vaste datum. De rekenplichtige beschikt maandelijkse over vier betalingsdatums waarin hij een collectieve betalingsopdracht kan uitvoeren.Indien uw dossier niet in orde is op het ogenblik van zo'n betalingsopdracht, moet u de volgende afwachten.

Na de betalingsopdracht, duurt het nog minstens 8 dagen vooraleer u de bedragen op uw bank- of postrekening zal ontvangen.Een belangrijk nadeel aan deze betaalwijze is dat u elke maand een levensbewijs moet binnen brengen.

  • Het internationaal postmandaat: Een betaling van uw pensioen met deze betaalwijze gebeurt niet meer door de pensioendienst maar door de Rekenplichtige der Geschillen, bureau Liggende Gelden. U moet daartoe uw aanvraag richten aan:

De Rekenplichtige der Geschillen Bureau Liggende Gelden Kunstlaan 30 te 1040 Brussel Tel. +32(0)2 574 78 71+32(0)2 574 78 71 of +32(0)2 574 79 02+32(0)2 574 79 02 E-mail: geschillen.tf@minfin.fed.be U moet hem de volgende gegevens verstrekken: Uw volledige naam en volledig adres Uw pensioennummer(s) en eventueel uw nationaal nummer

Nadelen die aan deze betaalwijze verbonden zijn zijn dat u elke maand een levensbewijs moet binnen brengen, er kosten aan verbonden (€10), het maximumbedrag beperkt is, er een risico op diefstal is en verlies en de betalingsprocedure duurt langer en is onregelmatig.

Opgelet: het levensbewijs is bij dit soort betaling problematisch en dan vooral de datering, de rekenplichtige zal slechts betalen indien hij er zeker van is dat u in leven bent op de dag van de betaling.

Daarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen de:

pensioenen betaalbaar op de eerste werkdag van de maand:

Het levensbewijs mag ten vroegste gedateerd worden op de eerste werkdag van de maand waarop het pensioen betrekking heeft.

pensioenen betaalbaar op de laatste werkdag van de maand:

Het levensbewijs mag ten vroegste gedateerd zijn op de voorlaatste werkdag van de maand waarop het pensioen betrekking heeft.

  • De bankcheque: Een betaling van uw pensioen met deze betaalwijze gebeurt niet meer door de pensioendienst maar door de Rekenplichtige der Geschillen, bureau Liggende Gelden. U moet daartoe uw aanvraag richten aan:

De Rekenplichtige der Geschillen Bureau Liggende Gelden Kunstlaan 30 te 1040 Brussel Tel. +32(0)2 574 78 71+32(0)2 574 78 71 of +32(0)2 574 79 02+32(0)2 574 79 02 E-mail: geschillen.tf@minfin.fed.be

U moet hem de volgende gegevens verstrekken: Uw volledige naam en volledig adres Uw pensioennummer(s) en eventueel uw nationaal nummer

In principe blijft de inhouding ziekteverzekering op het pensioen behouden maar hier bestaan er een aantal uitzonderingen!

Het is daarom belangrijk dat u vóór uw afreis naar het buitenland eerst de nodige inlichtingen inwint bij uw Belgisch ziekenfonds of het Rijksinstituut voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekering (R.I.Z.I.V.).

Nadelen aan deze betaalwijze zijn dat u elke maand een levensbewijs moet binnen brengen, de kosten voor het uitschrijven en het verzilveren zijn ten laste van de gepensioneerde, er is een risico op verlies, niet-ontvangst en diefstal.