GESTORIA: een functie die in België niet bestaat.

De Spaanse administratie is niet zoals in België. Het is veel erger…

De Spaanse administratie wordt gekenmerkt door volgende termen :Tramites (procedure in behandeling, pendiente (wachten af), mañana (morgen) en no te preocupes (maak U zich niet ongerust). Als u de twee laatste begrippen te horen krijgt dan hebt u het lotje van de loterij getrokken met als prijs een hele lange procedure.

Foto 77

De bedoeling van een ‘gestoría’ is de volledige administratie van een fysieke of rechtspersoon te regelen via één kontaktpersoon. Dit gaat van de aanvraag van een NIE of residentie en de inschrijving in de gemeente, over het wegwijs maken in de Spaanse bureaucratie tot het helpen en bemiddelen bij alles wat men hier in Spanje wil doen. Dat kan gaan van de aankoop van een woning tot het starten van een zelfstandige activiteit of een zaak. Automatisch komt bij dit laatste uiteraard een stuk boekhouding, maar dat is slechts een klein gedeelte van onze activiteiten. Het is onze bedoeling een totale dienstverlening aan te bieden door alle administratieve zorgen uit handen te nemen van klanten die zich hier tijdelijk of permanent willen vestigen om er te wonen en te werken of om er te genieten van een welverdiend pensioen.

Wij zijn uw link met de Spaanse autoriteiten

Zo zijn we de “link” tussen de Belgen en de Spaanse autoriteiten en dit op alle vlak. Bij een eerste gesprek wordt duidelijk wat onze cliënten willen en wij proberen hen zo snel, efficiënt en correct mogelijk te helpen, ook op fiscaal en juridisch vlak.Desgewenst vertegenwoordigen wij onze klanten via een notariële volmacht, zodat de aan- of verkoop van uw woning soepel verloopt. Ook indien u uw woning in Spanje koopt of verkoopt zonder tussenkomst van een makelaar, kunnen wij u adviseren bij het opstellen van onderhandse koop- en verkoopovereenkomsten.

De lijst is te lang om op te sommen: We doen bv. ook de invoer van voertuigen en omwisseling van rijbewijzen, helpen bij de aanvraag van licenties bij nieuwbouw of verbouwingen en het rechtzetten van allerlei fouten in kadaster en register. Met eender welke vraag kunnen wij helpen.

Ik kan de noodzaak van een goede bijstand bij de aankoop van een woning niet genoeg onderstrepen. In de jaren die ik hier reeds actief ben, heb ik al schrijnende toestanden meegemaakt. En geloof me, het kan soms vele jaren later een hoop kopzorgen en veel meer geld kosten om die zaken weer recht te trekken. Soms komt het pas uit als de betrokkene reeds overleden is en dan zitten de erfgenamen met de gebakken peren. Je kan hier niet, zoals in België of Nederland, rekenen op de notaris alleen.