Op pensioen en nu?

Tenerife is voor velen onder hen de favoriete bestemming.

Niet alleen vanwege het heerlijke en gezonde klimaat. Zeker ook vanwege de relaxte levensstijl, de Europese mentaliteit, het hoogstaande voorzieningenniveau, de lagere kosten van levensonderhoud, de gemakkelijke én goedkope bereikbaarheid en het gemak van de Euro als betaalmiddel. Tenerife is natuurlijk al lang veel meer dan een aantrekkelijke zonbestemming. Een kwakkelende gezondheid blijkt geen enkele belemmering meer om de winter te ontvluchten. Het klimaat op Tenerife is overigens zeer heilzaam voor rheumapatiënten en gelukkig is er geen lichamelijke conditie vereist om van de zon te genieten...Meer en meer gepensioneerden kiezen dan ook om in Tenerife te komen wonen of voor meerder maanden te blijven.Jaar na jaar trekken meer Belgen naar het buitenland om er hun pensioen door te brengen, zo blijkt uit de statistieken van de Rijksdienst voor Pensioenen die ex-werknemers en zelfstandigen hun uitkering uitbetaalt. Tien jaar geleden betaalde de RVP aan 24.000 Belgen hun pensioen in het buitenland uit, begin vorig jaar waren het er al 34.000. Daarbovenop verblijven nog zo’n 6.000 gepensioneerde ambtenaren in het buitenland, wat het totaal op 40.000 brengt.

Een recordaantal Belgen laat zijn pensioen in het buitenland uitbetalen. Er gelden nauwelijks voorwaarden om in het buitenland van je pensioen te genieten. Hoofdzaak is dat je pensioengerechtigd bent en regelmatig kunt aantonen dat je nog in leven bent.

De precieze motivatie van al die mensen is bij de Rijksdienst voor Pensioenen niet bekend. Maar wie bekijkt waar ze naartoe trekken, ziet dat ze vooral voor de zon gaan en de mooie natuur opzoeken. Een toenemend aantal trekt ook naar plekken waar er weinig criminaliteit heerst en het goedkoop en gezond leven is, zoals de Canarische eilanden en vooral Tenerife.

De seniorenemigratie is ook te verklaren doordat er relatief weinig obstakels zijn. Dat kan zowel aan mensen met de Belgische nationaliteit als aan onderdanen van een lidstaat die behoort tot de Europese Economische Ruimte (EER) en inwoners van landen die een overeenkomst hebben met onze sociale zekerheid. De enige voorwaarde is dat je recht hebt op een Belgisch pensioen en dat ook hebt aangevraagd.

Praktisch is het een eenvoudige operatie. Stel: je bent met pensioen en beslist om je permanent in Tenerife te vestigen, dan moet je twee maanden voor je vertrek de RVP op de hoogte brengen met een ondertekende brief. Daarin meld je je vertrekdatum en je nieuw adres. Je moet ook het gemeentebestuur van je verblijfplaats verwittigen van je vertrek. Zij zullen je gegevens in het Rijksregister aanpassen.

Welke stappen moet je ondernemen?

• Pensioen aanvragen bij de bevoegde instelling

• Nieuwe verblijfplaats doorgeven

• Betalingswijze duidelijk afspreken (Belgisch rekeningnummer is aan te raden)

• Levensbewijs terugsturen (één keer per jaar)

Rekening in het buitenland?

Als je je pensioen op een buitenlandse bankrekening wilt ontvangen, moet je de Rijksdienst voor Pensioenen hier ook twee maanden op voorhand van op de hoogte brengen. Als het pensioenbedrag laag is, kan je vragen om je pensioen jaarlijks te laten uitkeren. Om vertragingen te vermijden is het aan te raden dat je je pensioen op een rekening van een Belgische bank laat storten.

Levensbewijs.

Een belangrijke voorwaarde om het pensioen op een rekening gestort te krijgen, is dat je het levensbewijs, dat de Rijksdienst voor Pensioenen je eenmaal per jaar stuurt, ook netjes ingevuld en ten laatste 30 dagen na de vervaldag terugbezorgt.

Als een buitenlandse gepensioneerde overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht om de bevoegde instelling zonder verwijlen een afschrift van de overlijdensakte te bezorgen. Er volgt ook geen automatische omzetting in een overlevingspensioen voor de overlevende echtgenoot. Die omzetting komt er alleen nadat er een schriftelijke aanvraag is ingediend bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

Hoeveel belasting?

Wie in Tenerife woont, betaalt enkel een solidariteitsbijdrage op zijn Belgische pensioen en niet op mogelijke buitenlandse pensioenen die hij zou genieten. Voor de ZIV-bijdrage is het mogelijk om een vrijstelling aan te vragen bij de Rijksdienst voor Pensioenen op voorwaarde dat je geen kosten krijgt terugbetaald uit de Belgische gezondsheidskas.

Of er bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden van je pensioen, hangt af van het land waarin je gedomicilieerd bent en of je pensioen rechtstreeks in dat land wordt betaald. Zo wordt er geen bedrijfsvoorheffing afgehouden als je in Spanje gedomicilieerd bent en je pensioen rechtstreeks in dat land wordt betaald.

Als je langer dan 183 dagen in Tenerife vertoeft kan je fiscaal resident worden.

Het hoeft geen betoog dat het resident worden in Tenerife een invloed heeft op tal van zaken.Je bent geen resident als je minder dan 183 dagen per jaar (hoeft niet aaneengesloten) in Tenerife verblijft en een NIE bezit.Fiscaal resident word je van rechtswege als je langer dan 183 dagen per jaar (hoeft niet aaneengesloten) in Tenerife woont en een NIE bezit.

Hiervoor voldoe je aan een der volgende zaken:

  • Je bezit in Tenerife een woning dat wordt beschouwd als je permanente woning,

  • Je werkt in Tenerife .

  • Je houdt je vermogen in Tenerife aan.

  • Je maakt gebruik van de Spaanse medische voorzieningen.

  • Je bent in Tenerife verzekerd.

  • Je bent in Tenerife ingeschreven.

Foto 79

Als u zich als gepensioneerde in Tenerife vestigt moet u een verblijfsdocument aanvragen.Vergeet ook niet voor het vertrek bij het ziekenfonds een E-121 aan te vragen. U heeft dit nodig voor de inschrijving bij het Spaanse Sociale Zekerheid.

Met andere woorden, u moet het bewijs leveren dat u financieel onafhankelijk bent, ( ongeveer € 400 per persoon/per maand) en u dient het bewijs te leveren dat u in regel bent met het ziekenfonds.

Met het formulier E-121 draagt u uw rechten op medische verzorging over van uw thuisland naar het Spaanse ziekenfonds. Heeft u geen ziekenfonds in uw thuisland, dan kan u hier in Tenerife een privé verzekering afsluiten.

Is een echtgenoot financieel afhankelijk van de ander dan moet het bewijs geleverd worden van het huwelijk.

Het Belgische pensioen blijft u volledig ontvangen en kan op uw Spaanse rekening gestort worden. Afhankelijk van het pensioenstelsel krijgt u uw pensioen zonder voorheffing te betalen in België.

Dit is niet geldig voor alle pensioenen, bijvoorbeeld voor pensioenen uit de overheidssector en de oorlogspensioenen geld de regel dat zij de voorheffing in België moeten blijven betalen, maar er bestaan uitzonderingen (de NMBS). Voor alle zekerheid neemt u best contact op met uw pensioenkas.

Wenst u uw inboedel mee te brengen uit België of Nederland, dan dient u geen taksen te betalen op uw inboedel. Let wel: Uw inboedel dient minimaal 6 maanden oud te zijn daar de nieuwere aankopen wel kunnen tellen voor invoer.... Komt u van buiten de EU dan zijn er taksen verplicht.

Het Belgisch pensioen in enkele vragen en antwoorden.

Je bent op pensioen en je gaat in het buitenland wonen, wat moet ik nu doen?

Foto 80

Eerst nog dit, er zijn in België een groot aantal verschillende pensioenstelsels en de bijgaande uitleg slaat op de pensioenen die uitbetaald worden door de staat.

We beginnen met de nakende verhuizing te melden aan uw pensioenkas en in België kan dat per e-mail op Contactcenter.nl@sfpd.fgov.be. Website: www.sfpd.fgov.be. Je kan ook jouw dossier persoonlijk volgen op www.mypension.be.

Belangrijk! Neem ook kontakt met uw belastingskantoor om hen op de hoogte te stellen.U vind de gegevns van uw belastingskantoor op uw jaarlijkse berekeningsnota van uw aanslagbiljet. Of je kan ook via MyFinan cien inloggen: https://financien.belgium.be/nl/E-services/My_Minfin.U ontvangt dan een "speciale aangifte" die u toelaat uw inkomsten van het jaar van uw vertrek aan te geven.U moet die aangifte uiterlijk drie maanden na uw vertek indienen.

Alle gepensioneerden die in het buitenland verblijven, ontvangen jaarlijks een levensbewijs. Dit document is in te vullen, te ondertekenen en te legaliseren door een bevoegde instantie alvorens te worden teruggestuurd naar de FPD.

Wij dringen erop aan dat u ons zo snel mogelijk elke wijziging van adres of burgerlijke staat schriftelijk meedeelt.

En de betaling?Het pensioen kan betaald worden door overschrijving op een rekening die in België bij een financiële instelling is geopend.

De onderdanen van een land van de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen hun pensioen laten toekomen op een bankrekening in de ganse EER. Zij kunnen ook betaald worden per overschrijving op een rekening in hun land van verblijf (buiten de EER).In beide gevallen moet de gepensioneerde de FPD hiervan twee maand van tevoren op de hoogte brengen.

Is het mogelijk om de betaling in België te behouden?Als het pensioen al gestort wordt op een Belgische rekening, kan betrokkene deze betalingswijze behouden, zelfs na een verhuizing naar het buitenland. Hij moet dan aan zijn financiële instelling vragen om het bedrag door te storten op een buitenlandse rekening.

Hoe wordt de FPD op de hoogte gebracht van de verhuizing?Uit veiligheidsoverwegingen moet elke verhuizing naar het buitenland (of elke verandering van bank of van betalingswijze) uitsluitend worden meegedeeld aan de FPD met een ondertekende brief die naar het volgende adres is te sturen:Federale PensioendienstZuidertoren1060 BrusselBelgië

De ondertekende brief mag ook worden gescand en als pdf document bij een e-mail worden gevoegd. Die e-mail is naar het volgende adres te sturen: info.nl@sfpd.fgov.be.

Ik verhuis naar het buitenland en zal mij daar verzekeren bij een zorgverzekeraar. Kan de inhouding van de ziekteverzekering op mijn pensioen stopgezet worden?

In de meeste gevallen blijft u ingeschreven bij uw Belgisch ziekenfonds. De zorgverzekeraar van het nieuwe thuisland bevestigt uw inschrijving aan uw Belgisch ziekenfonds.

U wordt in de meeste gevallen onderworpen aan de buitenlandse wetgeving inzake ziekteverzekering. D.w.z. als in dat land bepaalde medische kosten niet worden terugbetaald, dan komt het eigen Belgisch ziekenfonds niet tussen voor dit soort verschillen.

In principe blijft de inhouding ziekteverzekering op het pensioen behouden maar hier bestaan er een aantal uitzonderingen!

Het is daarom belangrijk dat u vóór uw afreis naar het buitenland eerst de nodige inlichtingen inwint bij uw Belgisch ziekenfonds of het Rijksinstituut voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekering (R.I.Z.I.V.). In principe blijft de inhouding ziekteverzekering op het pensioen behouden maar hier bestaan er een aantal uitzonderingen!

Voor je naar het buitenland vertrekt moet je bepalen hoe je uw pensioen wil laten uitbetalen en er zijn verschillende mogelijkheden voorzien:

  • De overschrijving naar een bankrekening in België:Ook indien u zich in het buitenland heeft gevestigd kan u uw pensioen op een Belgische financiële rekening ontvangen. Er zijn een aantal voordelen aan deze betalingswijze verbonden. Er zijn met deze overschrijving geen overschrijvingskosten en men moet slechts tweemaal per jaar een levensbewijs opsturen.

  • De overschrijving op buitenlandse bank- of postrekening: Deze betalingswijze wordt automatisch toegepast indien u in het buitenland verblijft tenzij u vooraf de betaling van uw pensioen naar een Belgische bankrekening heeft aangevraagd.

Naargelang het geval moet u de rekenplichtige volgende gegevens verschaffen: uw volledige naam en volledig adres, uw pensioennummer(s) en eventueel uw nationaal nummer.

Het pensioen wordt niet meer betaald op een vaste datum. De rekenplichtige beschikt maandelijkse over vier betalingsdatums waarin hij een collectieve betalingsopdracht kan uitvoeren.Indien uw dossier niet in orde is op het ogenblik van zo'n betalingsopdracht, moet u de volgende afwachten.

Na de betalingsopdracht, duurt het nog minstens 8 dagen vooraleer u de bedragen op uw bank- of postrekening zal ontvangen.Een belangrijk nadeel aan deze betaalwijze is dat u elke maand een levensbewijs moet binnen brengen.

  • Het internationaal postmandaat: Een betaling van uw pensioen met deze betaalwijze gebeurt niet meer door de pensioendienst maar door de Rekenplichtige der Geschillen, bureau Liggende Gelden. U moet daartoe uw aanvraag richten aan:

De Rekenplichtige der GeschillenBureau Liggende GeldenKunstlaan 30 te 1040 BrusselTel. +32(0)2 574 78 71+32(0)2 574 78 71 of +32(0)2 574 79 02+32(0)2 574 79 02E-mail: geschillen.tf@minfin.fed.beU moet hem de volgende gegevens verstrekken:Uw volledige naam en volledig adresUw pensioennummer(s) en eventueel uw nationaal nummer

Nadelen die aan deze betaalwijze verbonden zijn zijn dat u elke maand een levensbewijs moet binnen brengen, er kosten aan verbonden (€10), het maximumbedrag beperkt is, er een risico op diefstal is en verlies en de betalingsprocedure duurt langer en is onregelmatig.

Opgelet: het levensbewijs is bij dit soort betaling problematisch en dan vooral de datering, de rekenplichtige zal slechts betalen indien hij er zeker van is dat u in leven bent op de dag van de betaling.

Daarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen de:

pensioenen betaalbaar op de eerste werkdag van de maand:

Het levensbewijs mag ten vroegste gedateerd worden op de eerste werkdag van de maand waarop het pensioen betrekking heeft.

pensioenen betaalbaar op de laatste werkdag van de maand:

Het levensbewijs mag ten vroegste gedateerd zijn op de voorlaatste werkdag van de maand waarop het pensioen betrekking heeft.

  • De bankcheque: Een betaling van uw pensioen met deze betaalwijze gebeurt niet meer door de pensioendienst maar door de Rekenplichtige der Geschillen, bureau Liggende Gelden. U moet daartoe uw aanvraag richten aan:

De Rekenplichtige der GeschillenBureau Liggende GeldenKunstlaan 30 te 1040 BrusselTel. +32(0)2 574 78 71+32(0)2 574 78 71 of +32(0)2 574 79 02+32(0)2 574 79 02E-mail: geschillen.tf@minfin.fed.be

U moet hem de volgende gegevens verstrekken:Uw volledige naam en volledig adresUw pensioennummer(s) en eventueel uw nationaal nummer

In principe blijft de inhouding ziekteverzekering op het pensioen behouden maar hier bestaan er een aantal uitzonderingen!

Het is daarom belangrijk dat u vóór uw afreis naar het buitenland eerst de nodige inlichtingen inwint bij uw Belgisch ziekenfonds of het Rijksinstituut voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekering (R.I.Z.I.V.).

Nadelen aan deze betaalwijze zijn dat u elke maand een levensbewijs moet binnen brengen, de kosten voor het uitschrijven en het verzilveren zijn ten laste van de gepensioneerde, er is een risico op verlies, niet-ontvangst en diefstal.

(update 13/03/19)

Neem ook eens een kijkje op onze vastgoedpagina te koop in Tenerife