top of page

De Canarische Eilanden is één van de 3 voortrekkers in de economische vooruitgang van Spanje

Updated: Jun 23

Volgens de INE (Instituto National de Estadística) zijn de Canarische Eilanden, de Balearen en Catalonië de drie regio's die het meest bijdragen aan het BNP van Spanje!Het bruto nationaal product (BNP) is de totale toegevoegde waarde van alle goederen en diensten die in een bepaalde periode door een bepaald land worden geproduceerd. In het eerste kwartaal van 2024 waren de Canarische Eilanden, de Balearen en Catalonië de Spaanse autonome gemeenschappen die het meest bijdroegen aan het nationale BNP!


Deze schattingen werden gemaakt naar aanleiding van de publicatie door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) van de gegevens voor het eerste kwartaal van 2024.

Op jaarbasis zijn de Canarische Eilanden en de Balearen ook de regio's met de hoogste groei van het BNP, respectievelijk 3,8% en 3,2%. Daar waar het BNP van heel Spanje steeg met 2,4

Dat die regio’s zo’n belangrijke bijdrage aan het BNP leveren, ligt natuurlijk voor het grootste  deel aan het succes van het toerisme.Toerisme en werkgelegenheid: de cijfers:

De toeristische sector biedt werk aan 85,9% van de werknemers op de Canarische Eilanden. Bovendien heeft het aandeel van de dienstensector in de totale arbeidsmarkt op de Canarische Eilanden in de voorbije 15 jaar 4,4 punten gewonnen.

In dezelfde periode moesten bouwsector, industrie en landbouw aan gewicht inboeten, met respectievelijk 13%, 5,1% en 2% van de werknemers. Dat blijkt uit de gegevens van de EPA.

De EPA is de arbeidskrachtenenquête waarbij trimestrieel de resultaten  via het Spaans Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) wordt gepubliceerd.

De werkgelegenheid in de bouwsector op de Canarische Eilanden daalde ten opzichte van 2009 met 2,9%, in de industrie met 1,1% en in de landbouw met 0,8%.


Daling van de werkloosheid:

Tegelijk registreerden de Canarische Eilanden een grote daling van de werkloosheid in het eerste kwartaal van dit jaar. Er waren 14.500 of 7,70% werklozen minder in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Dat blijkt uit de EPA-gegevens die zijn vrijgegeven door het INE ( Spaans Nationaal Instituut voor de Statistiek), dat het aantal werklozen in de archipel op 174.200 schat.

Op jaarbasis is de werkloosheid op de Canarische Eilanden het afgelopen jaar met 27.900 mensen gedaald, wat neerkomt op een daling van werkloosheid van 13,81%. De werkloosheidsgraad bedraagt 14,88%, terwijl de activiteitsgraad 60,20% bedraagt.

De Canarische Eilanden klokken eind maart 2024 af op 996.200 werknemers. Dat wil zeggen 9.800 meer dan eind december 2023. Vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar is het aantal werkzame personen op de Canarische Eilanden met 46.800 toegenomen of  4,93%, hoger volgens gegevens van INE (Nationaal Instituut der Statitiestieken).

Samengevat: het toerisme is de zuurstof  van de Canarische economie waar het grootste deel van de Canarische bevolking van leeft.


Spanje en andere Europese landen hebben buiten het toerisme andere grote bronnen van inkomsten zoals industrie , agricultuur, etc. Daar waar de Canarische Eilanden bijna enkel van het toerisme moeten leven en geen industrie bevatten. De groeperingen die op de Canarische Eilanden fake news en  doem scenarios verspreiden dienen zich hier bewust van te worden. Indien het toerisme wegvalt op de Canarische eilanden, zou dat de economie niet ten goede komen. 


Jean Martin Vandenhoeck


Comentários


bottom of page