top of page

De NIE, een belangrijk onderdeel in jouw relatie met Tenerife.

Updated: Jun 4

10 minuten lezen

Iedereen die op welke manier ook de Spaanse woningmarkt volgt of plannen heeft om tijdelijk of permanent in Spanje te gaan wonen ervan gehoord…

het NIE-nummer en de Residencia.

Toch krijgen we regelmatig vragen over deze documenten en daarom vonden we het nuttig om er eens wat extra aandacht aan te besteden en meer uitleg te geven :


Het verschil tussen NIE-nummer & Residencia (permanent of langer verblijf)


Zowel het NIE-nummer als de Residencia (is in feite hetzelfde als de basis NIE nummer maar het krijgt een permanent karakter en in plaats van wit wordt het een groene NIE) zijn bedoeld om de identiteit van de eigenaar vast te stellen. Als u eenmaal een NIE-nummer heeft en u vraagt later, al dan niet verplicht, een Residencia aan, dan blijft het nummer hetzelfde. Het identiteitsnummer wordt namelijk slechts éénmalig per persoon verstrekt. Het verandert nooit en blijft dus altijd gekoppeld aan de persoonsgegevens van de eigenaar. Als u een nieuw NIE-nummer aanvraagt, blijft het document 3 maanden geldig. Indien u het NIE-nummer na die 3 maanden nogmaals nodig heeft, bijvoorbeeld ter identificatie bij overheidsinstellingen of de belastingdienst, dan dient u het document te verlengen voor opnieuw 3 maanden. Zoals hierboven reeds geschreven, verandert het nummer nóóit. De geldigheidsdatum staat op het witte A4-papier waarop ook het NIE-nummer is geprint.


Maar wat is het NIE nummer juist?

Het identificatienummer voor buitenlanders (NIE) is een uniek, exclusief persoonlijk nummer dat het hoofdbureau van politie toewijst aan buitenlanders die zich in de hierna te noemen situaties bevinden. In de eerste twee gevallen geschiedt toewijzing ambtshalve en in het derde geval, op verzoek van belanghebbende.

Voor wie? Personen die in aanmerking komen voor verlenging van het verblijf op Spaans grondgebied, of een document verkrijgen dat het verblijf mogelijk maakt. Personen die om financiële, professionele of maatschappelijke redenen betrekkingen aanknopen met Spanje. Gezien de bevoorrechte status die burgers van de Europese Unie tot verblijf in Spanje hebben, zal de aanvraag van hun NIE nummer voornamelijk gebaseerd zijn op het gegeven, dat zij om financiële, professionele of maatschappelijke redenen, betrekkingen aanknopen met de Spaanse Staat.


Het NIE is het nummer, waarmee een Europese burger zich identificeert in Spanje. Dit nummer staat op alle documenten die worden uitgegeven, alle aanvragen die gericht zijn aan Openbare Bestuursorganen en voorts, vermeld wordt bij een belangrijk deel van privé-handelingen (zoals bij bankinstellingen, het sluiten van verzekeringen...)Het NIE nummer dient echter niet ter vervanging van, maar ter aanvulling op de documentatie die een Europese burger altijd, ter identificatie, bij zich moet dragen in Spanje, zoals:

Het Nationaal Identiteitsbewijs, of het paspoort. Beide dienen te zijn uitgegeven door de autoriteiten in het land van herkomst om geldig te zijn. Het is absoluut noodzakelijk in het bezit te zijn van een NIE nummer, om een belangrijk aantal zaken in Tenerife te kunnen realiseren. Het Is daarom aan te bevelen, zo spoedig mogelijk het NIE aan te vragen.


Hierna noemen wij een aantal zaken die zonder het NIE nummer niet kunnen gedaan worden:

 • Het kopen of verkopen van een woning.

 • Het ondertekenen van een hypothecaire lening.

 • Vermelding in het Eigendommenregister en bij Notariaten.

 • Bij verhuur op lange termijn

 • De inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente waar men woont;

 • Het verkrijgen van een bewoonbaarheidsverklaring van de woning;

 • Onroerend Zaak Belasting, motorrijtuigenbelasting, belasting op meerwaarde;

 • bouwvergunningen, opening van bedrijven...

 • Justitie : bevolkingsregister, gratis rechtsbijstand

 • Het verkrijgen van een inschrijvingsnummer bij de Sociale Dienst.

 • Het openen van een bankrekening.

 • Het oprichten van een zaak of bedrijf.

 • Het betalen van Rijksbelastingen en Autonome Belastingen:

 • Inkomstenbelasting van Niet-Residenten (Impuesto de la Renta de los no Residentes, IRNR)

 • Vennootschapsbelasting (Impuesto de Sociedades, IS); BTW (Impuesto sobre el Valor Atiadido, NA);

 • Successierechten en Belastingen op Donaties (Impuesto sobreSucesiones y Donaciones, ISD)...

 • Het aanschaffen van een voertuig.

 • Het verkrijgen of verlengen van een rijbewijs.

 • Onderwijs aan jongeren, academische of universitaire studies.

 • Homologatie en gelijkstelling van titels en studies.

 • Studiebeurzen

 • In aanmerking komen voor de levering van diensten door de Nutsbedrijven (elektriciteit, water, telefoon,…).


留言


bottom of page