top of page

Fake news vs Reality

Updated: Jun 4

Fake news: Tenerife wordt te klein om verder te bouwen.


Facts: Tenerife bezit meer dan voldoende residentiële bouwgronden om de huidige wooncrisis onmiddellijk aan te pakken!


Met de stelling waarvan sommige groepen beweren dat de gronden van de Canarische Eilanden geplunderd worden door buitenlandse investeerders waardoor er een schaarste ontstaat voor de bewoners van het eiland; ben ik in de statistieken en cijfers gedoken om te kijken in hoeverre deze stelling kan bevestigd worden.

Mijn vaststelling : deze stelling is volledig FAKE!  Sterker nog. Wat ik gelezen en ontdekt hebt is nog sterker dan ik zelf zou vermoed hebben.


Hier mijn bevindingen en mening hierover.

Laten we beginnen met de stelling die wél juist is. Er zijn degelijk woningen te kort op de Canarische eilanden. Dat is inderdaad correct. Komt dat dan door een tekort aan bouwgrond?

Neen, integendeel : er is meer dan voldoende grond om de huidige wooncrisis onmiddellijk aan te pakken.

--> Momenteel is er 22.000 hectare leegstaand stedelijk en bebouwbaar land op de eilanden. Ja, je  leest het goed. Om heel precies te zijn: 22.001,9 hectare.

Dat komt overeen met 30.815 voetbalvelden van 105 meter lang en 68 meter breed. En deze iets meer dan 22.000 hectare bestaan enerzijds uit 7.658,6 hectare stedelijke grond. Dat is grond die als zodanig is opgenomen in de gemeentelijke plannen en al beschikt over basisvoorzieningen als water, riolering of elektriciteit. Hier kan men al onmiddellijk mee aan de slag.

--> Daarnaast is er 14.343,3 hectare land voorzien voor ontwikkeling. Dat zijn gronden die het midden houden tussen landelijke en stedelijke grond, die beschikbaar zijn als de ontwikkeling en groei van de locatie het vereisen, maar die nog wachten op de voorzieningen om de status van bebouwbaar land te verkrijgen.Hoe komt het dat er zoveel bouwgrond beschikbaar is?

Om de situatie beter te begrijpen leg ik even het fameuze wetsartikel 221 uit. Het Wetsartikel 221 (herclassifiering  van bouwgrond naar landbouwgrond)

Dit wetsartikel staat de Canarische gemeenten toe om bouwgronden terug naar de status van natuur – of landbouwgrond te herclasseren  indien er met de bouwgronden  jarenlang niets is gebeurd.

Maar tot op heden en na al die jaren heeft geen enkel gemeentebestuur op de Canarische Eilanden gebruikt gemaakt van artikel 221 van de landwet. U leest het goed….de Canarische gemeenten hebben al die jaren de kans gehad om 14.343 hectare onbebouwde grond om te zetten in natuur- en landbouwgrond… en niet één gemeente heeft dit artikel gebruikt. Noch de ecologische bewindvoerders die in sommige gemeenten hebben gezeteld.

En begrijpen wie kan : na de betogingen van 20 april jongstleden waarbij betoog werd gemaakt over zogezegde plundering van de Canarische gronden hebben sommige gemeenteraden zichzelf tot de kampioenen van de duurzaamheid uitgeroepen, en zijn mee ten strijde getrokken tegen de “zogezegde”

plundering van het eiland. En dit met een situatie die… ze zelf veroorzaakt hebben door jarenlang het vermeende artikel 221 onder het stof te laten liggen.

De regionale kaart is nu wat hij is. De cijfers en de statistieken hierover geven een onomstotelijk bewijs dat de zogezegde schaarste en plundering van de bouwgronden complete nonsens is. Integendeel, de Canarische Eilanden bevatten momenteel (mei 2024) 22.000 onbebouwde hectaren! Betekent dit dat er 22.000 hectaren zijn om huizen te bouwen? Neen. Maar er is zeker meer dan genoeg grond om aan de zeer grote en groeiende vraag naar woningen te voldoen. De eerste schatting van de Canarische Regering is dat er 6.600,6 hectare vrij is voor woningbouw, het equivalent van 9.244 voetbalvelden! Als je de totaliteit van 6600 hectare voorziet van straten, pleinen en parken kan je er 112.200 vrijstaande woningen bouwen op korte termijn. Terwijl  de overige 15.400 hectaren in het proces zitten  om bouwrijp te worden en aansluitend kunnen ingezet worden om verder te bouwen.

In mijn vorige blog (https://www.tenerifeonline.be/post/turistafobie) had ik reeds aangegeven dat op de Canarische Eilanden elk jaar drie keer zoveel huizen gebouwd moeten worden als nu om een begin te maken met het aanpakken van het ernstige woningtekort in de regio. Elk jaar worden er maar tussen de 2.500 en 3.000 woningen gebouwd op alle Canarische Eilanden. Beter gezegd: er wordt een begin gemaakt met de bouw, aangezien er gemiddeld twee jaar verstrijkt tussen het begin van de bouw en het op de markt brengen van het gebouw.

En dit na voorafgaande  wachttijd van enkele jaren om de bouwvergunning te verkrijgen!

Daar waar de Nationale Bank van Spanje het aantal woningen dat jaarlijks moet gebouwd worden op 11.000 woningen schat. Dit betekent dat in de komende tien jaar, tussen nu en 2033, het aanbod met 110.000 huizen moet groeien!!De echte oorzaak

En hier komen we bij de echte oorzaak van het woningentekort op de Canarische eilanden.  De overheden en organisaties hebben de huisvestingsbehoeften van de bevolking onderschat. Ze hebben de woningbouw (openbaar én particulier) nooit aangemoedigd, en nooit met enige incentive gestimuleerd. Waardoor er nu een acuut woningtekort ontstaan is...

Kortom, het is hoog tijd om het probleem waarvan de Canariërs het slachtoffer zijn bij de wortel aan te pakken, in plaats van de eigen verantwoordelijkheid onder de mat te schuiven en met loze beschuldigingen over plundering door het toerisme  te komen. En het is inderdaad  een gigantische taak, die bovendien een nauwe samenwerking vereist tussen de publieke en private sector, tussen instellingen overheden enerzijds, en ontwikkelings- en bouwbedrijven anderzijds.

Er is meer dan  voldoende aanbod om betaalbare residentiele woningen te bouwen voor de plaatselijke bevolking en residenten van de Canarische Eilanden. Indien men de regel toepast van “Residente Canaria” net zoals bij reizen waarbij de inwoner  van de Canarische eilanden tot 75% goedkoper kan vliegen dan kan men hier ook betaalbare woningen aanbieden voor de inwoners die er werken en wonen. En daar zal de Europese wetgeving inzake woonbeleid (Europese richtlijn inzake betaalbare huisvesting voor iedereen) geen probleem mee hebben.

Het bewijs is er, de cijfers bevestigen het. De Canarische eilanden hebben meer dan voldoende bouwgrond om de wooncrisis volledig weg te werken.

Enkel nu alle neuzen in dezelfde richting steken, de mouwen opstropen en eraan beginnen.

 

Jean Martin Vandenhoeck

留言


bottom of page