top of page

Wat is de IBI?

Updated: Sep 13, 2022

5-10 minuten lezen

Onroerend Goed Belasting ofwel de Impuesto de Bienes Inmeubles - IBI


Dit is een gemeentelijke belasting welke jaarlijks aan de gemeente moet betaald worden waar de woning gelegen is.

Alle eigenaars dienen deze belasting te betalen, zowel de residenten als de niet residenten en ook degene welke het vruchtgebruik hebben van een woning. De belasting moet door de eigenaar van de woning in november van elk jaar betaald worden.


De belasting kan rechtstreeks betaald worden of via de bank. De bedrag van de belasting is afhankelijk van de waarde van de woning in verhouding met andere woningen in Spanje. De kadastrale waarde kan gevonden worden op de IBI kwitantie, dit is belangrijk want andere belastingen zijn hiervan afgeleid. Op deze kwitantie staat ook het kadastraal referentie nummer welke u kan nodig hebben bij de verkoop van de woning. De belastbare basis waarop de IBI wordt toegepast is de kadastrale waarde van het onroerend goed. Dit is de som van de waarde van de grond en de waarde van de bebouwing (valor del suelo + valor de edidification).De belasting wordt bepaald door de gemeente maar er zijn wettelijke minima en maxima. Voor landelijke gebieden ligt de belasting tussen de 0,30% en de 0,90 %. Voor stedelijke gebieden ligt het tussen 0,40 en 1,10 procent. Is uw woning 100.000 euro waard en de belasting ligt op 0,80 dan is uw jaarlijkse belasting op € 800. Sommige gemeentes geven kortingen voor gepensioneerden en voor grote gezinnen maar de korting moet tijdens de eerste drie maanden van het jaar aangevraagd worden. Indien u deze belasting niet betaalt, wordt de belasting gekoppeld aan de woning en er kunnen boetes geheven worden tot 300 %.


De IBI in enkele vragen en antwoorden


Waarom wordt het bedrag van de aanslag ieder jaar verhoogd ?

Ieder jaar wordt de kadastrale waarde aangepast door toepassing van een percentage dat ongeveer gelijk is aan de stijging van de index van de consumptieprijzen (IPC).In het geval dat in uw gemeente een kadastrale herziening werd uitgevoerd, wordt ook de belastbare grondslag gedurende de daarop volgende 9 jaren elk jaar verhoogd.De gemeenteraad kan ook besluiten het belastingtarief te wijzigen.

De persoonlijke gegevens op het aanslagbiljet zijn verkeerd, wat moet ik doen?

Ik ben het niet eens met de kadastrale waarde van mijn vastgoed?

Ik heb een vastgoed gekocht maar op het aanslagbiljet staat nog steeds de naam van de vorige eigenaar?

Ik heb dit jaar een vastgoed gekocht. Moet ik hetzelfde jaar IBI betalen?

Kan ik verantwoordelijk gesteld worden voor de schulden van de vorige eigenaar?

Ik heb een nieuwbouw gekocht. Wanneer krijg ik mijn eerste aanslagbiljet?

Ik heb een vastgoed verkocht, maar het aanslagbiljet komt nog steeds op mijn naam?


Comentários


bottom of page