Gezondheidszorg van de Spaanse sociale zekerheid:

Als men verzekerd is en in Tenerife verblijft, dan heeft men recht op de diensten van de Spaanse sociale zekerheid.

Foto 111

In geval men medische bijstand nodig heeft dan:Gaat men naar het dichtstbijzijnde medisch centrum. Daar is een huisarts aanwezig welke de patiënt zal onderzoeken.Indien de gezondheidstoestand het niet toelaat naar het medisch centrum te gaan kan men een huisbezoek aanvragen. Deze dokter kan de zieke doorverwijzen naar een specialist of rechtstreeks naar de kliniek doorverwijzen. Dokters-, specialisten-consultaties, evenals ziekenhuisopnames zijn gratis. Men dient enkel zijn Europese Verzekeringskaart te tonen.

Geneesmiddelen.Geneesmiddelen worden voorgeschreven op het officieel voorschrift van INSALUD. Men kan ze krijgen door betaling van 40 % van het totale bedrag. Indien het voorschriftbetrekking heeft op een arbeidsongeval of indien de patiënt gepensioneerd is, dan worden de geneesmiddelen gratis gegeven. Er is wel een tendens om buitenlandse gepensioneerden (welke niet in de Spaanse sociale zekerheid zijn) toch een bijdrage te vragen.

In geval van nood gebruikt men het noodnummer 112.

OPGELET:

  • Niet elk ziekenhuis is een openbaar ziekenhuis. Privé ziekenhuizen rekenen direct de kosten aan. Zorg dat u niet voor verrassingen komt te staan.

  • Er bestaan in Spanje een groot aantal private verzekeringsmaatschappijen die bijkomende polissen aanbieden. Lees hier in alle geval de kleine lettertjes.

In de praktijkDe gezondheidszorg in Tenerife is gratis indien men zelf een bijdrage levert aan het systeem. Als men een bijdrage betaalt, dan kunnen jij en je familie genieten van gratis medische verzorging en dit op dezelfde basis als de Spanjaarden. Meer dan 90 % van de bevolking is gedekt door het nationale systeem dat onder de controle staat van de overheid. Private verzekeringen zijn in Tenerife gemakkelijk te krijgen (Bijv. : Sanitas), t.t.z. zolang men het geld heeft om de polis te betalen.

Als immigrant in Tenerife heb je recht op gratis medische verzorging als je :

  • werkzaam bent voor een bedrijf

  • werkzaam bent als zelfstandige en dus zelf de bijdrage betaalt

  • gepensioneerd bent en uw pensioen ontvangt vanuit uw geboorteland. Indien je niet kan opgenomen worden in het publieke systeem, probeer dan toch een privé verzekeringaf te sluiten.

Foto 112

Na uw aankomst in Tenerife gaat men naar het dichtst bijzijnde kantoor van de sociale verzekering om er uw aansluitingsnummer aan te vragen zodat je in het systeem terecht komt.Iedereen die twee of meer jaren voor zijn sociale zekerheid betaald heeft in een land van de Europese Unie kan hier in Spanje tot 2 jaar gezondheidszorg krijgen.Personen die nog werken krijgen in hun land van oorsprong een E106 mee, gepensioneerden krijgen een E121. De E111 voor vakantiegangers is vervangen door de Europese verzekeringskaart.

Eenmaal men een dokter nodig heeft dan gaat men naar het Centro de Salud in zijn gemeente of in zijn wijk, hier werkt men volgens het principe, wie eerst komt krijgt eerst de nodige hulp. Hulp van een verpleegster voor dagelijkse injecties is een probleem, je zal elke maal naar de eerste hulp moeten om uw injectie te krijgen. De verzorging in een hospitaal is in het algemeen van een hoge kwaliteit en de kamers zijn meestal kamers met 2 bedden en een badkamer.Het hospitaal systeem is hier zeer gericht op de familie en men verwacht dat er een vriend of familie aanwezig met regelmaat blijft gedurende de ganse opname:De verpleegsters in het ziekenhuis zijn niet zoals in België, zij wassen de patiënt niet, zij kleden hem niet aan en zij geven de patiënten geen voedsel. Dat is de taak van de persoon die bij de patiënt blijft. Patiënten worden zo vroeg mogelijk ontslagen uit het hospitaal om ze te laten recupereren onder de hoede van hun familie thuis.

Heb je een tandarts nodig dan moet men zich wenden tot het privaat stelsel en alhoewel zij niet onder de gratis gezondheidszorg vallen is de prijs een pak lager dan men in België of Nederland gewoon is. Een gewone prothese van het bovengebit kost hier 350 euro en een totale mondverzorging kost 40 euro.

Foto 113

Tip: Download de PDF met de medische vragenlijst. Deze zal de arts een hele eind verder helpen bij de vragenlijst

Click hier om de vragenlijst in te vullen.

Hoe schrijft men zich in, in de Spaanse sociale zekerheid:

Aan te raden is om het formulier E-104, vóór de komst naar Tenerife, aan het ziekenfonds in België te vragen en om deel B ervan in te vullen (samenvatting van alle bijdragen in België). Dit maakt de inschrijving bij de Spaanse Sociale Zekerheid gemakkelijker. Een zelfstandige dient zelf te zorgen voor de inschrijving bij de diensten van de Sociale Zekerheid. Daarvoor moeten het verblijfsdocument en de inschrijving (als zelfstandige) bij de belastingsdiensten voorgelegd worden. In dit geval moet de betrokkene zelf maandelijks een bijdrage betalen aan de Sociale Zekerheid.Iedereen die is aangesloten, ontvangt een kaart als bewijs van inschrijving.

Meer informatie bij het Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Adres: Instituto Nacional de la Seguridad Social www.seg-social.es - C/ Jose Manuel Guimera, 8, Santa Cruz de Tenerife - 922 601 300Provinciale zetel van de INSS in Madrid:Calle Serrano,10228006 Madridtel: 915 688 300fax: 915 611 051Infolijn: 901 502 050