Tenerife Online.be heeft de uitdaging aangegaan:

Om over het onderwerp "ondernemen" alles zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk weer te geven. Uit ervaring weten wij dat wanneer lotgenoten zich naar Tenerife begeven om daar informatie te vergaren, het thema 'ondernemen' een struikelblok kan zijn en voor misverstanden zorgt daar het een zeer uitgebreide materie is. Daarenboven krijgen de kandidaat landgenoten de meeste informatie in puzzelvorm, laat staan dat het soms nog in het Spaans is. Het wordt moeilijk om alles in de juiste context te plaatsen. Bij hun terugkomst in België laten ze hun idee terug inslapen door het gebrek aan juiste informatie.

Belgen zijn meer dan welkom in Tenerife.

Foto 138

Een groot deel van buitenlanders die in Tenerife een zaak hebben of er werken zijn Zuid Amerikanen. Voor hun is de Spaanse taal geen enkel probleem en zij kunnen onmiddellijk aan de slag. Zowel in hotels, bars en keukens. Maar Tenerife is een eiland waar vele buitenlanders wonen en hun vakantie doorbrengen. Engelsen, Duitsers, Noren, Denen, Amerikanen, Belgen, Nederlanders, Fransen, enz...En deze nieuwe generatie vakantiegangers is een pak veeleisender geworden. Het overgrote deel van de Zuid-Amerikanen kent alleen het Spaans en sommigen een mondje Engels.. Met het herstel van de wereldeconomie en de komende "boom" van gepensioneerden bereidt Tenerife zich voor.Zowel de horeca, immokantoren en ziekenhuizen proberen daar op in te spelen om een zo groot mogelijke bezoek van de klanten te verkrijgen. Om deze toeristen in hun eigen taal te kunnen bedienen is voor de meeste ondernemingen dit een "must" en troef geworden. En hier komt het geheim tot succes: TALEN!!!!. Wij Belgen zijn al tweetalig en velen zijn het Engels machtig en/of ook nog het Duits. Velen van ons beseffen niet welke grote troef zij hebben. Daarom deze gouden tip:

Indien je je voorbereidt om naar Tenerife te verhuizen; laat even je hobby opzij en investeer je tijd in een cursus Spaans.Wanneer je de basis van het Spaans kent zal je in Tenerife na enkele maanden al een aardig mondje kunnen spreken. Wij Belgen zijn bekend als plantrekkers en harde werkers. U kan in Tenerife een zelfstandig beroep uitoefenen zonder al te veel problemen.

Tip: Indien u zich als zelfstandige laat registreren dan heeft u de meeste kansen om werk te vinden. De bedrijven zijn dan immers geen sociale lasten verschuldigd. (comisionista)

In Tenerife zelfstandig worden:

Foto 139

Als je in Tenerife zelfstandig wil worden dan moet je u inschrijven in het Speciaal Systeem voor Zelfstandige werkers (Régimen especial de trabajadores autónomos). Dit stelt u staat om een zelfstandige activiteit uit te oefenen.

De aanvraag moet binnen de 30 dagen voor de start van de activiteit gedaan worden bij een van de provinciale kantoren van de sociale zekerheid (Tesoreria General de la Seguridad Social).

Eenmaal geregistreerd moet men een maandelijks bedrag betalen voor uw gezondheidszorg. Voor de werkloosheidsvergoeding betaalt u niets, maar u kan deze ook niet krijgen.

Het bedrag dat u moet betalen kan u vrij kiezen, maar de grootte van uw pensioen is afhankelijk van dit bedrag.

U moet zich nog registreren bij het Spaanse belastingkantoor (Hacienda), alle 3 maanden moet u al een voorafbetaling doen. De grootte van deze voorafbetaling is afhankelijk van het belastingregime.

De belastingen houden dus in: de personenbelasting (declaración de la renta), de BTW (IGIC) en die moet men alle drie maanden betalen. Het gaat over de BTW die u ontvangen heeft min de BTW die u tijdens uw professionele activiteit betaalt heeft. Men moet ook een jaarlijkse bedrijfstaks aan de gemeente betalen.

Meer inlichtingen kan je vinden op de website IPYME, https://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx.In verschillende steden zijn er zogenaamde “bedrijfsloketten”, Ventanilla Única Empresarial. De website van deze dienst kan je vinden op VUE. Deze website is eentalig Spaans. Om het bedrijfsloket in uw regio te vinden kiest u voor Oficinas VUE, er komt een landkaart van Spanje zichtbaar en u klikt op de regio die u wenst.

**In het algemeen zijn er een aantal stappen vereist om een eigen zaak te beginnen en de volgende stappen zijn noodzakelijk. Er kunnen ook nog bijkomende stappen, afhankelijk van de sector, noodzakelijk zijn:**Aanvraag voor het "Certificación Negativa del Nombre". Dit is een certificaat dat de naam vermeld dat u wenst te gebruiken en een controle op de unieke naam. Men vraagt het op het Registro Mercantil. Het duurt ongeveer 3 à 4 dagen voor het verkrijgen van dit certificaat en de prijs is € 7 tot € 14.Het aanvragen van een voorlopig CIF nummer "Codigo de Identificacion Fiscal". Om dit te verkrijgen moet u een model 037 invullen en met 2 kopies van uw identiteitskaart en het originele CNN (zie het document hiervoor) afleveren. De duurtijd is 1 dag en dat is gratis.Het openen van een bankrekening. U stort de som van € 3.003 en u krijgt een certificaat van de bank dat het geld gestort is (indien het om een vennootschap gaat). De duurtijd is 1 dag en dat is gratis.Het verschijnen voor een notaris voor de "Escritura". Dit papier vermelt de eigenaars, het adres en wat het bedrijf wil doen. De duurtijd is 1 dag en de prijs gaat van € 200 tot € 1.000.Het betalen van de "Impuesto de Transmisiones Patrimonales y Actos Juridicos Documentados". aan de lokale belastingsdienst. Duurtijd 1 dag en de prijs is 1% van het kapitaal. Breng zeker een kopie en de originele Escritura mee en een kopie van het tijdelijk CNN nummer.Wanneer u de bovenstaande taks betaald heeft moet u zich registreren bij het Registro Mercantil. Dit is dezelfde plaats waar u uw CNN gekregen heeft. De duurtijd is 15 dagen en de prijs is € 350.Er moet een officiële verklaring afgelegd worden bij de Delegación de Hacienda welke het belastingstelsel zal vastleggen waarin het bedrijf zal vallen. Daarom heeft de belastingdienst de volgende gegevens nodig: een beschrijving van de activiteiten van het bedrijf, de begindatum van de activiteiten, een beschrijving van bedrijfsruimte en daarna zal er een code aan het bedrijf toegekend worden.Registratie van het bedrijf bij de Sociale Zekerheid.De bedrijfsleider moet aansluiten bij de sociale zekerheid als zelfstandige.Het is noodzakelijk dat het bedrijf het “libro de matrícula“ aanschaft. In dit boek worden alle werknemers vermeld evenals de controles door de arbeidsinspectie Inspección de trabajo.Aangifte van de opening of de heropening van het bedrijf of de economische activiteit. De aangifte moet gedaan worden bij het regionaal kantoor van de arbeidsautoriteit Dirección Provincial de Trabajo. Duurtijd 1 dag en het is gratis.Het aanvragen van de vergunning om te openen op het gemeentehuis (Ayuntamiento). Men moet het plan van het terrein of het pand voorleggen, een omschrijving van de economische activiteit en het bewijs dat de lokale taksen reeds betaald zijn. Het is het beste dat u hier professionele hulp voor inschakelt. Duurtijd is 15 dagen tot 3 maanden en de kost is € 350.Afhankelijk van de aard van de economische activiteit zijn er boeken voor de belastingsdienst (libros contables) vereist.Aangifte van buitenlandse investeringen in Spanje bij het Spaanse Investerings Register (Registro de Inversiones) bij het ministerie voor economie en belastingen (Ministerio de Economía y Hacienda).Het beste is dat u contact neemt met een Spaanse advocaat, hij kan u doorheen alle moeilijkheden en valkuilen loodsen zodat u achteraf niet in de problemen geraakt.

Werknemers in dienst nemen

Foto 140

Is er personeel nodig voor het bedrijf dan moet men ze registreren bij de Tesorería General de la Seguridad Social. Vanaf dat moment heeft men tien dagen om uw werknemer te registreren bij de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Het is illegaal om werknemers zonder een contract in dienst te hebben, men riskeert een boete door de sociale controleurs.

Kom je in aanmerking voor subsidies van de overheid?

Foto 141

De Spaanse overheid geeft financiële stimulansen voor de oprichting van een bedrijf, voor innovatie, voor technologische verbetering, onderzoek, ontwikkeling en job creatie. De stimulansen zijn mogelijk voor Spaanse en buitenlandse bedrijven en voor zelfstandigen.

Deze stimulansen worden gegeven door lokale, regionale en nationale overheden. De stimulansen bestaan uit niet terug betaalbare subsidies zoals een percentage van de investeringen.

Om deze subsidies te kunnen ontvangen moet u voldoen aan de vereisten van deze overheden. Meestal moeten bedrijven die de subsidie aanvragen voldoen aan voorafgaande voorwaarden zoals: werknemers in dienst nemen, bepaalde investeringen doen enz.

Afhankelijk van de aard van het bedrijf zijn er een aantal mogelijkheden ter beschikking. Voor de aanvraag van de mogelijke steunmogelijkheden kan men zich best wenden tot een gespecialiseerd advocaat.Voor meer informatie hierover: https://www.gobiernodecanarias.org/promocioneconomica/PYME/

Indien u het zelf wil doen kan u onderstaande tips volgen:

Als u zelfstandig wil worden in Tenerife, dan moet u zich laten inschrijven in het Speciaal Systeem voor Zelfstandige werkers (Régimen especial de trabajadores autónomos).Dit stelt u in staat om een zelfstandige activiteit uit te oefenen. De aanvraag moet binnen 30 dagen voor de start van de activiteit gedaan worden bij een van de provinciale kantoren van de sociale zekerheid (Tesoreria General de la Seguridad Social). Eenmaal geregistreerd moet u een maandelijks bedrag betalen voor uw gezondheidszorg. Voor de werkloosheidsvergoeding betaalt u niets, maar u kan deze ook niet krijgen. Het bedrag dat u moet betalen kan u vrij kiezen, maar hiervan kan afhangen wat u later als pensioen krijgt. U moet zich nog registreren bij het Spaanse belastingskantoor (Hacienda). Alle 3 maanden moet u al een voorafbetaling doen. De grootte van deze voorafbetaling is afhankelijk van het belastingsregime. Ook de BTW (ICIG) moeten vooraf betaald worden.

Ter info:De IVA (BTW) is alleen van toepassing op het Península (Schiereiland = vasteland van Spanje), in de autonome Regio Canarias wordt geen IVA maar I.G.I.C. geheven (Impuesto General Indirecto Canario). De IGIC bedraagt momenteel 6.5% en de regionale Minister van Financiën, José Manuel Soria (PP), van de Canarische Regering, heeft laten weten dat, "om sneller uit de algemeen heersende economische crisis te kunnen geraken", er geen verhoging van de IGIC komt.

Er is dan ook nog de jaarlijkse belasting aan de gemeente die u moet betalen.

Opgelet: wanbetalers

In Spanje heeft meer dan de helft van de betalingen vertraging. De helft van de bedrijven neemt hiervoor een advokaat onder de arm. In Spanje vervalt een schuld na 15 jaar, behalve speciale gevallen zoals cheques of wissels. Een goede raad is dus: als er twijfel bestaat over een bepaalde klant, dan kan men een gegevensbank voor wanbetalers raadplegen. Zijn er toch problemen dan kan men eerst een minnelijke schikking proberen met een uitstel of splitsing in verschillende termijnen van de betaling. Helpt dit niet dan kan men naar de rechtbank. Er bestaat zoiets als een snelrecht, burgers kunnen hier beroep op doen voor schulden tot € 900. Voor schulden tot € 30.000 bestaat de waarschuwingsprocedure. Vanaf € 30.000 is het de gewone procedure. Er bestaan mogelijkheden om de betaling alsnog te garanderen zoals de preventieve beslaglegging. Zo vlug men een vonnis heeft kan men het laten uitvoeren zonder te moeten wachten op de beroepsprocedure.

Om te starten moet u aan meerdere eisen voldoen:

Aanvraag NIE nummerU dient te beschikken over een NIE nummer. Hiertoe dient U een speciaal aanvraagformulier in te vullen. U moet uw geldige identiteitskaart of paspoort + copie hiervan aangeven op het bureau voor vreemdelingen gevestigd in een politiekantoor in een grotere provinciestad.

Bepaling bedrijfsactiviteit

U dient een dergelijk nummer aan te vragen via specifieke formulieren.Elke bedrijfsactiviteit heeft in Spanje een eigen identificatienummer (= epigrafe). Bij de belastingsdienst moet u van te voren informeren welke epigrafe nummer bij uw bedrijfsactiviteit hoort. Dit nummer moet u vervolgens invullen op het formulier 037 en de IAE-formulieren.

Registratie belastingdienst

Wanneer uw bedrijfsactiviteit is vastgesteld dient u deze te registreren bij de belastingdienst. Bij het locale of regionale belastingkantoor ( Delegacion Territorial de Hacienda) moet u uw formulier 037 aanvragen . Dit forrmulier dient U in te vullen en in te leveren bij het Departamento de NIF (Numéro Identificacíon Fiscal) tesamen met een fotocopie 'van uw NIE-nummer en een fotocopie van uw identitietskaart of paspoort .

Keuze vennootschapsbelastingbetaling

Foto 142

U kunt als ondernemer kiezen voor een forfaitair (vooraf in te schatten belasting) of voor een normaal belastingafdrachtsysteem (via de in- en verkoopboekhouding). In Spanje krijgt u als zelfstandige ondernemer te maken met een forfaitair belastingsysteem. In 1992 heeft de Spaanse overheid het belastingsstelsel voor vele zelfstandige activiteiten drastisch veranderd. Voor de meeste bedrijfsactiviteiten, die door natuurlijke personen worden verricht is een forfaitair belastingsysteem ontworpen. Ook voor een Spaanse V.O.F. geldt dit Spaanse forfaitaire belastingsysteem. Dit forfaitaire belastingsysteem geldt voor oa de horeca, garagebedrijven, kledingzaken, adviesbureaus enz. .Het Spaanse forfaitaire belastingsysteem houdt in, dat de belastingdienst op basis van een aantal kenmerkende en objectieve eigenschappen en criteria, die op bij een bepaalde branche horen het ondernemingsresultaat schat (Estimación objectiva). Op basis van deze schatting wordt de verschuldigde belasting bepaald. De geschatte belastingafdracht (= modulos) bestaat uit een deel BTW (= ICIG) en een deel inkomstenbelasting.Aan het einde van de fiscale periode wordt door de Spaanse fiscus, aan de hand van een aantal vastgestelde regels bekeken of de geschatte belasting voldoende was of dat er nog bijbetaald moet worden. U kunt als ondernemer kiezen voor dit forfaitair "belastingsysteem (modulos) of voor een normale belasting afdracht op basis van een directe schatting . (= estimación directa) door middel van een inkoop- en verkoopboek. Wanneer u eenmaal voor een normale boekhouding heeft gekozen dan bent U verplicht om zich hieraan 3 jaar te houden. U mag in dit geval niet tussentijds overstappen naar het forfaitair belastingssysteem.

Vestigingsbelasting (Impuesto sobre Actividades Economicas of IAE).

Deze belasting dient u jaarlijks te betalen en is afhankelijk van de locatie en de omvang van het bedrijf. De IAE dient u te voldoen op het gemeentehuis met een eigen belastingdienst. Wanneer het gemeentehuis in Uw vestigingsplaats geen eigen belasting dienst heeft dan moet u naar de Administración de Hacienda in de provincie gaan.Voor de registratie en betaling van de IAE bestaan er 2 verschillende formulieren:

 • Voor een locale bedrijfsactiviteit: model 845

 • Voor een locale bedrijfsactiviteit : model 845Deze IAE bent u jaarlijks verschuldigd en bedraagt tussen 120€ en 600€ per jaar, afhankelijk van de locatie en omvang van uw bedrijf. Registratie voor de IAE dient 10 dagen vóór de opening van Uw bedrijf te geschieden. Het IAE-formulier kunt u samen invullen en inleveren met het 037 -formulier met betrekking tot het vaststellen van de EPIGRAFE. Wie int de IAE ? In principe zal de gemeente zorg dragen voor de inning van deze belasting. Bij de Administracíon de Haclenda kunt u laten uitrekenen hoeveel u aan IAE verschuldigd bent. Dit is afhankelijk van de vestigingsplaats, grootte en soort van het bedrijf, enz…Meestal dient U zich eerst voor de IAE te laten registreren, alvorens u als zelfstandig ondernemer een .Spaanse verblijfsvergunning kunt aanvragen.

Inschrijving Seguridad Social (Spaanse sociale zekerheid).

Iedere zelfstandige ondernemer is verplicht om zich in te schrijven bij het Spaanse ziekenfonds als "autonomo" (= zelfstandig ondernemer) en/of als vennoot/bestuurder van een vennootschap. Per maand bent u minimaal 210€ premie verschuldigd aan het Spaanse ziekenfonds, ongeacht de hoogte uw winst of omzet. Aanvraag sociale verzekeringskaart middels de volgende formulieren:Invullen en inleveren van formulier TA-1 in tweevoudAanvraag van een huisarts middels formulier P-1, in tweevoudInvullen en inleveren van aanvraagformulier voor de begunstigden, in meervoud en eventueel het bewijs van samenwonen van de begunstigden en de hoofdverzekerde. Bij sommige kantoren van de sociale zekerheid moet U een vragenlijst in tweevoud invullen.Bij het kantoor van de sociale zekerheid (= Tesorerla de la Seguridad) dient u zich als zelfstandig ondernemer te. laten inschrijven voor de Spaanse sociale zekerheid. Hiertoe dient U de volgende papieren mee te nemen:

 • Fotocopie van het paspoort en het NIE-nummer .

 • Het A2-TA formulier, welke u op het kantoor van de sociale zekerheid zelf kunt verkrijgen .

 • Copie betalingsbewijs van de IAE.

 • Het in tweevoud invullen en inleveren.

 • Formulier voor registratie bij de

  "

  Incapacidad Transitoria

  "

  ; dit formulier is ook verkrijgbaar bij het kantoor van

  "

  Tresoreria de la Seguridad .Ziekmelding/ Wanneer U als ondernemer ziek wordt en aanspraak wil maken op een ziekte-uitkering dan moet u zich aanmelden bij de

  "

  Tresoreria de alta

  "

  . Afmelden dient U te doen bij

  "

  Tresoreria de baja

  "

  . Op het in te vullen formulier moet u ook de bedrijfsongevallenverzekeraar of ziekenfonds (mutua) melden.

Voorlopige inschrijving

Maximaal 1 jaar, voordat u met uw bedrijf start, bestaat de mogelijkheid om zich voorlopig in te schrijven bij de belastingdienst middels formulier 037. Zo'n voorlopige inschrijving heeft als voordeel dat men aanloop- en investeringskosten reeds kan opgeven en de betaalde BTW (ICIG) kan terugvorderen of verrekenen met latere periodes, waarin U wel daadwerkelijk omzet maakt. Gedurende de periode van de voorlopige inschrijving betaalt u nog geen IAE-belasting en sociale bijdragen aan de Seguridad Social. Tijdens deze periode bent u echter wel verplicht om het driemaandelijkse inkomstenbelastingformulier IRPF 110 en het ICIG (BTW)-formulier 300 in te vullen en in te dienen, waarbij u aangeeft dat er nog geen bedrijfsactiviteit plaats vindt. Zodra U klaar bent om daadwerkelijk met uw bedrijf te beginnen en bedrijfsactiviteiten te verrichten moet U dit opgeven middels het 037 formulier. Op dat moment bent u IAE-belasting en Seguridad Social-premies verschuldigd.

Openingsvergunning (Licencia de Apertura).

Sommige bedrijven (winkels, werkplaatsen, garages, kantoren, horeca) zijn verplicht om een openingsvergunning aan te vragen. Zonder openingsvergunning mag u niet starten. De kosten van de openingsvergunning bedragen tussen 60€ en 600€ afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Alvorens een openingsvergunning aan te vragen moet u U zich eerst registreren voor de IAE-belasting. Bovendien moet u een huur- of koopcontract van het bedrijfspand kunnen overleggen. Als U een pand overneemt, waar al een openingsvergunning voor is afgegeven dan kunt u deze vergunning overnemen mits de bestemming [bijvoorbeeld, bar, restaurant of winkel) van het pand niet gewijzigd wordt. U dient evenwel het pand en de vergunning op uw naam te laten zetten.Aanvraag (horeca) vergunning voor het serveren van drank en eten:Teneinde eten en dranken te mogen serveren moet u een hygiënecertificaat aanvragen. Hiervoor moet U in het bezit zijn van een Spaans Hygiëne-diploma. Ook personeel dat voedsel bereidt moet in het bezit zijn van deze diploma. Uw Belgische of Nederlandse horeca-diploma is hiervoor niet toereikend.

Vrije beroepen. Inschrijving bij een beroepscollege.

Als vrij-beroeper moet u zich in de meeste gevallen inschrijven bij een beroepscollege (= colegio) in de provincie, waar u zich wilt vestigen. Dit geldt oa voor advocaten, architecten, artsen, accountants, enz… Informeer of er voor uw beroep ook een inschrijfplicht bij een beroepscollege geldt. Om zich te kunnen schrijven bij een beroepscollege moet u kunnen aantonen, dat u gekwalificeerd bent. Uw diploma's moeten erkend worden door het college. Bovendien moet u kunnen aantonen, dat U de laatste jaren niet in opspraak bent gekomen in uw eigen land. Wanneer u wordt toegelaten tot een bepaald beroepscollege dient u zich aan de Spaanse beroepscodes te houden.

Om de aanvraag en het invullen van papieren, vergunningen en belastingformulieren te vergemakkelijken, kunnen startende ondernemers sinds kort bij één loket terecht . De ventanilla unica. Zo een loket is meestal in de hoofdstad van de provincie gevestigd. Informatie en adressen van deze loketten kunt U bij het Spaanse gemeentehuis( ayuntamiento) of kamer van koop handel ( Cámara de Comercio) verkrijgen.

Een eigen onderneming starten in Tenerife

Er zijn veel formaliteiten te vervullen bij het opstarten van een onderneming, zowel als natuurlijk en als rechtspersoon.

Tip voor de ondernemer !Vele binnen- en buitenlandse ondernemers, die reeds jarenlang op de Canarische eilanden gevestigd zijn, weten niet eens dat de archipel het laagste tarief van geheel Europa voorziet o.g.v. vennootschapsbelasting, als de onderneming beantwoordt aan bepaalde voorwaarden ( van de wet 19/19994, zijnde Ley de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias). Deze wet bepaalt dat conforme ondernemingen slechts 4% belasting betalen op hun bedrijfswinsten. Ze zijn bovendien vrijgesteld van IGIC of BTW op geïmporteerde goederen, van onroerend goedbelasting (IBI) en van belasting op patrimoniale overdrachten en juridische akten en documenten.

Om van dit gunstig belastingregime te kunnen genieten, zijn een aantal voorwaarden noodzakelijk:Het moet gaan om een nieuw opgerichte vennootschap, met domicilie en uitbatingszetel op de Canarische eilanden.Minstens één van de beheerders moet effectief op de Canarische eilanden wonen.De investering van min. 100.000 euro in Tenerife en Gran Canaria moet worden gedaan in vaste activa (terreinen, gebouwen, kantoren, machinepark,...) nodig voor de exploitatie, en zulks binnen een termijn van twee jaar na de goedkeuring. Creatie van min. 5 arbeidsplaatsen in Tenerife en Gran Canaria . Dit aantal moet gemiddeld behouden blijven gedurende de ganse periode dat de onderneming in het ZEC (Zona exceptional Canarias) systeem actief is. Het maatschappelijk voorwerp van de onderneming moet kaderen binnen het gamma van de toegestane activiteiten.

Welke zijn de toegestane activiteiten?De meeste activiteiten komen in aanmerking, evenwel met uitsluiting van de horeca en het bouwen en promoten van onroerende goederen.

De verschillende Spaanse bedrijfsvormen :

Comerciante individual of Autónomo EenmanszaakComunidad de Bienes Gemeenschap van goederenSociedad Civil Burgerlijke maatschapSociedad Regular Colectiva, S.R. of S.R.C. Vennootschap onder firmaSociedad en comanditaria Commanditaire vennootschapSociedad Limitada, S.L. Besloten vennootschap (BV)Sociedad Anónima, S.A. Naamloze vennootschap (NV)

De eenmanszaak:

Wanneer U in Tenerife als zelfstandig ondernemer wilt beginnen zonder partners en aandeelhouders dan wordt vaak gekozen voor de eenmanszaak. U spaart hiermee hoge oprichtingskosten en kunt een vrij eenvoudige boekhouding voeren zonder allerlei gecompliceerde boekhoudkundige verplichtingen. U bent echter verantwoordelijk met zowel Uw privé- als zakelijk vermogen. Wilt U Uw privé vermogen afscheiden van Uw zakelijke vermogen/activiteiten dan kunt U beter voor een S.L. kiezen. Een zelfstandige is in Spanje verplicht verzekerd voor het ziekenfonds, tegen een maandpremie van ca. 180,-€

De Sociedad Civil Particular (S.C.P.) .

Bij een S.C.P. vertegenwoordigen meerdere personen de onderneming. Bovendien zijn alle partners hoofdelijk aansprakelijk (zowel met hun zakelijke als privé vermogen) voor de gehele schuld van de onderneming.veel echtparen/partners, die samen een klein bedrijf runnen kiezen voor deze constructie. Een ander voordeel van de S.C.P. is dat er weinig administratieve verplichtingen voor deze ondernemingsvorm gelden:

 • Jaarrekening hoeft niet verplicht gedeponeerd te worden

 • er hoeven niet zo veel administratieve boeken te worden bijgehouden

 • je statuten hoeven niet te worden ingeschreven In het handelsregister. De statuten van de S.C.P. blijven hierdoor een privédocument.

In Spanje is de S.C.P. een populaire ondernemingsvorm. In 1998 heeft de regering de wetgeving omtrent de ; S.C.P. aangescherpt, teneinde het aantal S.C.P.'s terug te brengen. In de nieuwe wetgeving is bepaald, dat er nu minimaal een inkoop en een investeringsboek moet worden bijgehouden.

Minimumkapitaal:Het minimumkapitaal is niet van belang. Alleen de inkomsten en kosten spelen een rol voor de vaststelling van de ondernemingswinst.

De S.C.P. en de belastingDe vennoten van de S.C.P. vallen onder de Spaanse inkomstenbelasting. Daarom heeft de belastingdienst inzage nodig in het aandeel van elke vennoot in de S.C.P. Het percentage in de winst wordt beschouwd als het belastbaar inkomen van de vennoot, waarover hij inkomstenbelasting verschuldigd is.

Oprichting S.C.P.

 1. OprichtingsakteVoor de oprichting van een S.C.P. Is een oprichtingsakte vereist, waarin de volgende gegevens moeten worden opgenomen:

 2. Na de oprichtingsakte moet er een identificatienummer worden aangevraagd, behorend bij de bedrijfsactiviteit van de vennootschap

 3. Keuze belastingsysteem: :· belastingheffing op basis van modules

 4. Het aanvragen van een fiscaal bedrijfsnummerHet aanvragen van een fiscaal bedrijfsnummer geschiedt middels formulier 036 (één voor de vennootschap en één voor elke vennoot) bij de belastingdienst. Afdeling "Departemento de Altas" . Bij deze formulieren moet U een copie van de oprichtingsakte van de S.C.P. en een copie van het identiteitsewijs (per vennoot) bijvoegen.

 5. Het voldoen van de rechtsverkeerbelastingHiertoe dient U het 600-formulier aan te vragen en in te vullen bij het regiokantoor van "Delegación Territorial de Departemento de Economia y Financias .

 6. Betaling van de IAEBetaling van de IAE kunt U doen op een gemeentehuis met een eigen belastingdienst of anders bij de Administracion de Hacienda.

 • Persoonsgegevens van de vennoten

 • Het aandeel van elke vennoot

 • Het doel van de vennootschap

 • Vestigingadres van de vennootschap

 • Handtekening van elke vennoot (op elke pagina aan de zijkant van de akte)

  Elke vennoot behoudt een origineel van de oprichtingsakte. De S.C.P. kunt U laten inschrijven in het Spaanse handelsregister.

 • belastingheffing op basis van een directe schatting (middels het bijhouden van een in- en verkoopboek)

 • Men is 1 % belasting verschuldigd over het ingelegde kapitaal, zoals vermeld in de oprichtingsakte.

 • Vervolgens dient U de oprichtingsakte te laten afstempelen aan de balie.

De Sociedad limitada (S.L.)

Sinds 1995 heeft de S.L. sterk aan populariteit gewonnen, vanwege nieuwe wetgeving en een lager vereist startkapitaal. Onder kleine ondernemers is deze vennootschap het meest gebruikt. De Spaanse S.L. is te vergelijken met de B.V. bij ons. Belangrijkste verschil tussen de Spaanse SL en Belgische BV

 • Voor de Spaanse S.L. geldt een lager minimumkapitaal (euro: 3006,--)

Verschil S.C.P. en S.L.

Het verschil tussen de S.L. en de S.C.P. is, dat de winstuitkering bij een S.C.P. niet altijd gebaseerd is op het ingebrachte kapitaal, maar ook op de ingebrachte arbeid, ideeën (licenties, rechten, royalties, bedrijfsformule enz.). Bij een S.L. is de verdeelsleutel/winstuikering altijd gebaseerd op het ingebrachte kapitaal.Een ander verschil is dat de statuten van een S.C.P. niet openbaar (dus geheim) zijn. Omdat ze niet hoeven te worden geregistreerd bij het handelsregister. De statuten van een S.C.P. zijn dus niet vrij opvraagbaar, in tegenstelling tot die van een S.L., die wel haar statuten moet deponeren bij het handelsregister. In het kader van de privacy wordt daarom vaak gekozen voor een S.C.P. Voor bedrijven, die grotere (Internationale) zaken doen geeft een S.L. vaak meer vertrouwen, omdat alle gegevens van de S.L. geregistreerd staan en opvraagbaar zijn. Bovendien zijn de regels van een S.L. wettelijk vastgesteld en gaan de officiële verplichtingen veel verder dan een S.C.P. In de statuten van een S.L. moeten naast de hoogte van het kapitaal ook de commercieel verantwoordelijke en de administrateur staan vermeld.Veranderingen in de statuten moeten worden gemeld aan het handelsregister. Bij een S.L. dient kapitaalsverhoging via notariële akte te worden beschreven alvorens deze kapitaalsverhoging in het handelsregister kan worden ingeschreven. Wanneer een vennoot uit een S.C.P. stapt hoeft dit alleen aan de belastingdienst te worden gemeld.

Minimumkapitaal:

 • Het minimumkapitaal voor een S.L. bedraagt = euro 3006,-

 • Minimale stortingsplicht bij aandelen op naam is 100%.

 • Minimale stortingsplicht bij aandelen aan toonder is 100%

Bij een Spaanse bank moet er een rekening worden geopend. Waarop het minimumkapitaal wordt gestort. De bank moet een certificaat afgeven, waaruit blijkt dat het oprichtingskapitaal van de S.L daadwerkeliik is gestort en welk deel welke vennoot heeft ingebracht. In het bankcertificaat moet de datum van de storting van het oprichtingskapitaal van de S.L. vermeld staan, alsmede de datum waarop het certificaat zelf is opgesteld. Zonder deze data kan de S.L. niet worden ingeschreven in het handelsregister.

Overdraagbaarheid aandelen : na goedkeuring van de vennootschapAantal aandeelhouders: geen minimum aantal. Enig oprichter/aandeelhouder is toegestaan

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders van een S.L. is beperkt tot het bedrag van het gestorte kapitaal per aandeelhouder. Bij wanprestatie of opzettelijk handelen kan de aansprakelijkheid verder gaan dan alleen het gestorte kapitaal per aandeelhouder, teneinde belangen van derden te beschermen. Zolang de S.L. niet rechtsgeldig tot stand is gekomen en nog niet is ingeschreven in het Handelsregister zijn degenen, die akten en contracten hebben afgesloten in naam van de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk.Zeggenschap: vergadering van participanten, mits deze uit meer dan 15 personen bestaan.Vertegenwoordigingsbevoegdheid: Een S.L. of S.R.L. wordt vertegenwoordigd door één of meer directeuren benoemd door de participanten.

Verdeling kapitaal: het kapitaal van een S.L. is technisch gesproken verdeeld in deelname eenheden.De S.L. en de belastingen:Aanvraag NIE-nummer.Wanneer U een S.L. wilt oprichten dan moet U een NIE-nummer aanvragen. Om het nummer aan te vragen moet U een speciaal aanvraagformulier (= solicitud de asignación y comunicación del numero de Identificación de extranjeros) invullen. Dit aanvraagformulier moet U te samen met Uw paspoort en een copie ervan overleggen bij het bureau voor vreemdeIingenzaken (= Oficina de Extranjeros).

Oprichting van de S.L.

Oprichtingsakte: Het opstellen van de oprichtingsstatuten van de S.L. vindt via een notariële akte plaats. De vennoten dienen hiertoe op de dag van de ondertekening van de notariële oprichtingsakte van de S.L. op het betreffende notariskantoor te verschijnen. De vennoten moeten de volgende papieren meenemen:

 • geldig identiteitsbewijs

 • certificaat van de erkenning van de naam door het centrale register

 • bankcertificaat van de storting van het minimum oprichtingskapitaal.

In de statuten voor de oprichtingsakte moeten de volgende gegevens worden vermeld:

 • persoonsgegevens van de vennoten

 • vestigingsplaats van de S.L.

 • het doel van de onderneming ; hierbij wordt aangeraden om te kiezen voor een zo breed mogelijke bedrijfsactiviteit, omdat U niet verplicht bent om alle geregistreerde bedrijfsactiviteiten ook daadwerkelijk uit te voeren en U alleen belasting betaalt over de werkelijk uitgevoerde bedrijfsactiviteiten.

 • gestorte kapitaal

 • verdeling van het kapitaal per vennoot

 • het benoemen van een administrateur. Er kan gekozen worden voor een

  "

  administrador solitario

  "

  , dit is een administrateur, die in ziin eentje tekenbevoegd is voor de gehele S.L. en de S.L. met zijn handtekening kan vertegenwoordigen ten opzichte van derden. Men kan ook kiezen voor

  "

  administrador Mancomunado , waarbij alle administrateurs moeten tekenen om een S.L. te vertegenwoordigen.

Aanvraag van de naam van de S.L.

Via een speciaal aanvraagformulier moet één van de vennoten een naam voor de S.L. aanvragen bij het centrale handelsregister. Omdat de door U gewenste naam reeds kan bestaan moet U 3 namen opgeven: 1e keus, 2e keus, 3e keus. Zo heeft U meer kans, dat Uw naam kan worden geregistreerd. De persoon die de naam aanvraagt is de enige die een S.L. kan oprichten onder de aangevraagde naam.

NotariskostenVoor de oprichting van de S.L. bent U tussen de: 400,- en 560,- euro kwijt aan notariskosten. Nadat alle formaliteiten en kosten zijn voldaan duurt het ca. 4 dagen voordat U de officiële oprichtingsakte en statuten kan ophalen.

Overige formaliteiten

Betaling van belasting van rechtsverkeer: Nadat U de officiële oprichtingsakte heeft opgehaald moet U nog 1 % belasting betalen over het ingelegde kapitaal van de vennootschap. Het ingelegde kapitaal staat vermeld in de officiële oprichtingsakte. Betaling van deze belasting geschiedt middels het 600-formulier. U kan deze verkrijgen en invullen bij het Delegación Territorial de Departemento de Economia y Financias. Wanneer U deze belasting heeft voldaan dan kunt U de oprichtingsakte laten afstempelen aan de balie.

Aanvragen van een Identificatienummer:Alle ondernemingsactiviteiten hebben in Spanje een identificatienummer (= epigrafe). Afhankelijk van de soort bedrijfsactiviteit krijgt U een identificatienummer toegekend.

Registreren van de bedrijfsactiviteit bij de belastingdienst:Bij het locale/regionale belastingkantoor (= Delegacion Territorial de Hacienda) moet U formulier 037 aanvragen. Dit formulier dient U in te vullen en in te leveren bij de Departamento de NIF tesamen met een fotocopie van Uw NIE-nummer en een fotocopie van Uw paspoort.

Betalen van de IAE (= Impuesto sobre Actividades Económicas = IAE):De IAE moet U voldoen op het gemeentehuis met een eigen belastingdienst. Wanneer het gemeentehuis in Uw vestigingsplaats geen eigen belastingdienst heeft dan moet U naar de Administración de Hacienda in de provincie gaan. Voor de registratie en betaling van de IAE bestaan er 2 verschillende formulieren:

 • Voor een locale bedrijfsactiviteit : model 845

 • Voor een provinciale of landelijke bedrijfsactiviteit : model 846 .Deze IAE bent U jaarlijks verschuldigd en bedraagt tussen 120,-€ en 600,-€ per jaar, afhankelijk van de locatie en omvang van Uw bedrijf. Registratie voor de IAE dient 10 dagen vóór de opening van Uw bedrijf te geschieden. Het IAE-formulier kunt U samen invullen en inleveren met het 037 -formulier met betrekking tot het vaststellen van de epigrafe.

Inschrijven van de S.L. /n het handelsregister:Voor de inschrijving van de S.L. in het handelsregister moet U het volgende overleggen:

 • de oprichtingsakte van de S.L.

 • de statuten van de S.L.

 • het gestempelde bewijs van betaling van het rechtsverkeer

 • het voorlopige C.IF. nummer

 • betalingsbewijs van IAE-belasting

De statuten worden door het handelsregister ingenomen en U ontvangt een afgiftebewijs. Hiervoor bent U ca. 60,-€ verschuldigd, hierbij zijn de kosten voor verplichte vermelding in de Staatscourant van het handelsregister (= B.O.R.M.E.) inbegrepen. Na vermelding in de Staatscourant kunt U de statuten met de registratie kenmerken na ca. 3 weken weer afhalen. Afhankelijk van het ingelegde kapitaal betaalt U bij afgifte van Uw officieel geregistreerde statuten ca.: 120,-€.Het kan gebeuren, dat het handelsregister Uw statuten niet accepteert. U moet deze dan laten aanpassen en opnieuw laten tekenen door de notaris. Als de weigering een gevolg is van een fout van de notaris dan is dit kosteloos. Nadat de statuten zijn aangepast moeten deze opnieuw worden ingediend bij het handelsregister. Kosten hiervan bedragen ca. 6,-€.

Nog enkele opmerkingen betreffende de S.L.Bij grote investeringen met een S.L. met een minimumkapitaal moet er persoonlijk of door het moederbedrijf geld geleend worden aan de S.L. Conform Spaanse boekhoudkundige regels moet over het geleende geld rente worden betaald. Over deze rente inkomsten moet in het thuisland Inkomenstenbelasting/Vennootschapsbelasting betaald worden.

(update 13/03/19)

Neem ook eens een kijkje op onze vastgoedpagina te koop in Tenerife